Wilsverklaringen

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf kan uitdrukken.

Talloze varianten van zulke wilsverklaringen worden aangeboden via het internet, zorginstellingen, sociale diensten, allerhande verenigingen,…. Veel van deze goedbedoelde documenten blijken echter niet rechtsgeldig.

LEIF heeft een gebruiksvriendelijke brochure (Leifblad) samengesteld met 'de correcte voorafgaande wilsverklaringen'. Het is aangewezen om deze wilsverklaringen in overleg met een arts/zorgverlener op te maken. U kunt de brochure, evenals de invulformulieren, ook bekomen op het gemeentehuis bij de dienst burgerlijke stand. Ze bieden ook een LEIF-kaart aan, waarop u al uw laatste wilsbeschikkingen kunt noteren. Deze bewaart u best bij uw identiteitsdocumenten. 

5 verschillende wilsverklaringen

Op de gemeente kun je 3 van de vijf voorafgaande wilsverklaringen laten registreren:

  1. de wilsverklaring euthanasie (in geval van onomkeerbare coma)
  2. de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  3. de verklaring voor orgaandonatie

De registratie is echter niet verplicht: de documenten zijn op zichzelf rechtsgeldig, maar het is een bijkomende (kosteloze) manier om de wilsverklaringen bekend te maken.

Daarnaast zijn er nog 2 bijkomende wilsverklaringen:

  1. de ‘negatieve’ wilsverklaring (formulier ook te verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand)
  2. de lichaamsschenking aan de wetenschap (hiervoor bestaat geen formulier)

Alle voorafgaande wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig, behalve de wilsverklaring euthanasie: deze moet om de vijf jaar hernieuwd worden.

Deel deze pagina