Wil jij gemachtigd opzichter worden?

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 13.23 u.
Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de schoolomgeving veiliger wordt voor kinderen. Ze helpen kinderen de straat over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. De provincie Vlaams-Brabant zoekt voortdurend kandidaat-gemachtigde opzichters.

Wat is een gemachtigd opzichter?

 • Is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in.
 • Laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken.
 • Geeft de nodige aanwijzingen aan andere weggebruikers of legt het verkeer stil, maar mag het verkeer niet regelen.
 • Is herkenbaar aan:
  • Het reflecterende stopbordje C3 op steel.
  • De driekleuren armband met de naam van de gemeente erop om de linkerarm.
  • Een fluojas.
 • Wordt door de gemeente verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van zijn taak of op de weg van of naar de plaats waar hij die taak uitoefent.
 • Vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes.
 • Vormt een onderdeel van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.
 • Geeft veel jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.

Misschien is het iets voor jou?

Om gemachtigd opzichter te worden, volg je onderstaand opleidinstraject.

Theorieopleiding

 • Duur: 3 uur, inschrijven verplicht via de PIVO-website.
 • Inhoud:
  • Plaats van de voetgangers en het oversteken van de rijbaan.
  • Gedrag van bestuurders tegenover voetgangers.
  • Signalisatie.
  • In acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.
 • Wanneer? Op 1/10 (van 19 tot 22 uur) kan je een opleiding volgen in Steenokkerzeel (Raadzaal gemeentehuis) en op 27/10 (van 19 tot 22 uur) in Zemst (Raadzaal gemeentehuis). Bekijk hier alle data voor deze opleiding.
 • Dit deel van de opleiding is gratis (inclusief materiaal) tijdens de jaarlijkse provinciale campagne.

Praktijkopleiding

 • Duur: halve dag in het reële verkeer, begeleid door de lokale politie.
 • Inhoud:
  • Oefenen van de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of het verkeer stilleggen.
  • De correcte inschatting van het verder in de praktijk oefenen.
 • Wanneer? Dit deel van de opleiding plannen we in onderling overleg met de politie en de kandidaten-gemachtigd opzichter.

Officiële aanstelling

 • Die gebeurt door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter zal optreden.
 • Heb je de opleiding tijdens de provinciale campagne gevolgd? Dan krijg je bovendien éénmalig een uitrusting (armband, fluohesje en stopbordje) van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info