Wijziging familienaam

Familienamen en voornamen kunt u enkel veranderen als u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent en als er grondige redenen voor bestaan. Om uw naam te veranderen moet u en gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Hoe aanvragen?

U stuurt een aangetekend verzoekschrift met de nodige documenten naar :

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Een naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit en een voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit. Als u de registratierechten betaald hebt, stuurt de Federale Overheidsdienst Financiën (administratie van de registratie) u een afschrift van het besluit.

Binnen de zestig dagen na de registratie meldt u zich met het afschrift aan bij het gemeentebestuur van uw geboorteplaats. Bent u niet geboren in België of woont u niet in België, dan kunt u terecht bij het stadsbestuur in Brussel.

Van zodra de geboorteakte aangepast is, verwittigt het gemeentebestuur van uw geboorteplaats het gemeentebestuur van uw woonplaats. De dienst Burgerlijke Stand zal u een brief versturen met de vraag om uw identiteitskaart te vernieuwen.

Wat meebrengen?

Van zodra u een aanvraag tot vernieuwen van uw identiteitskaart ontvangen hebt, brengt u mee:

  • uw identiteitskaart
  • een afschrift van het geregistreerd ministerieel besluit van voornaamsverandering en/of een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.

Meer info

Op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie kunt u een brochure downloaden of gratis aanvragen (http://justitie.belgium.be/nl/publicaties/veranderen_van_naam_of_voornaam.jsp).

Deel deze pagina