Werkgroep trage wegen

Deze werkgroep adviseert de gemeente over voetwegen, trage wegen, … . Zij inventariseren en evalueren de bestaande voet- en landwegen om een ‘trage wegenplan’ te maken, samen met geïnteresseerde inwoners en verenigingen.