UPDATE 14/09: Heraanleg rotondes Kampenhout-Sas

Gepubliceerd op maandag 14 september 2020 15.30 u.
Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de heraanleg van de twee rotondes op de kruising van de Leuvensesteenweg (N26) en de Haachtsesteenweg (N21). Tijdens de eerste fase is de rotonde aan de kant van de voormalige witloofveiling aan de beurt (richting Leuven).

Aanleg zuidelijke rotonde (van 14 september tot eind 2020)

De werken aan beide rotondes verlopen niet gelijktijdig. Eerst wordt er aan de zuidelijke rotonde (aan de veiling, richting Leuven) gewerkt. Dit gebeurt in twee delen: eerst leggen we het zuidelijke deel van de nieuwe rotonde volledig aan, daarna het noordelijke deel.

Actuele hinder

  • In de volledige werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
  • Alle rijbewegingen blijven mogelijk, maar het verkeer moet over 1 i.p.v. 2 rijstroken. Dit zal voor vertragingen zorgen.
  • Het verkeer tussen Leuven en Mechelen maakt best gebruik van de E314, E40 en E19.
  • Het verkeer van of naar Brussel op de N21 moet een omleiding volgen over de terreinen van de witloofsite omdat de tak richting Brussel onderbroken wordt (zie afbeelding hieronder). 
  • Om sluipverkeer tegen te gaan, is de Bosstraat afgesloten aan de aansluiting met de Leuvensesteenweg (N26). Wie in de Bosstraat moet zijn, volgt een omleiding via de Aarschotsebaan. Voor fietsers is er wel nog doorgang. Zij moeten oversteken over de N26, waar er een fietsomleiding is aangegeven.
  • Het fietspad langs de witloofsite en de tunnel onder de N21 wordt afgesloten tijdens de werken. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van het jaagpad. 
  • Ter hoogte van Carosserie Jennes wordt een doorsteek aangelegd, zodat hun terreinen bereikbaar blijven wanneer er op de rotonde gewerkt wordt. Daarom wordt het fietspad hier onderbroken. Fietsers worden daarom omgeleid via het jaagpad. 
  • Extra info over de actuele hinder, vind je op de projectpagina van Wegen en Verkeer. Onderaan deze pagina kan je het huidige signalisatieplan downloaden.

Busverkeer

Vanaf 14 september worden er tijdelijke haltes voorzien voor het busverkeer van en naar Brussel tijdens de werken. De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn tot volgende busomleidingen gekomen voor de eerste fase.

Meer informatie over de dienstregeling van De Lijn vind je op www.delijn.be/omleidingen.

Vanaf eind februari 2021: werken aan rotonde kant Mechelen

Tijdens de wintermaanden (eind december, januari en februari) zal er niet gewerkt worden. Vanaf eind februari (begin maart) 2021 starten de werken aan de noordelijke rotonde aan de kant van Mechelen. De zuidelijke rotonde (richting Leuven) is op dat moment dus afgewerkt. Ook hier verwachten we dat de werken drie maanden zullen duren (tot eind mei). Meer info volgt later.

Meten is weten

De gemeente bestelde ondertussen ook een meetcampagne waarbij het aantal voertuigen op de gewestwegen en op de gekende sluipwegen geteld zal worden. Deze telling gebeurt voor, tijdens en na de werken. We willen zo in kaart brengen hoeveel voertuigen afwijken van hun normale route tijdens de werken. Daarnaast kunnen we een vergelijking maken hoe voertuigen zich gedragen na de werken en kunnen we waar nodig inspelen op veranderende situaties door bv. camera's te plaatsen op onze eigen wegen.

Blijf op de hoogte!

Hou steeds onze website en onze facebookpagina in de gaten of abonneer je op onze digitale nieuwsbrief.

Op de projectpagina op de website van Wegen en Verkeer kan je meer uitgebreide informatie vinden over deze werken en kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken. We raden iedereen aan om dit zeker te doen!

Rotondes met voorsorteerstroken

Kampenhout-Sas is het kruispunt tussen twee belangrijke gewestwegen: de N26 tussen Mechelen en Leuven en de N21 tussen Haacht en Brussel. Op deze kruising bevinden zich twee rotondes. Om de doorstroming en veiligheid te verbeteren, plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de heraanleg van deze rotondes.

De twee rotondes worden omgevormd tot tweestrookse rotondes met voorsorteerstroken. Op zo'n rotonde kiezen bestuurders de juiste rijstrook voor ze de rotonde oprijden. Door het verkeer te organiseren voor de rotonde, kan het vlotter doorrijden en verkleint het risico op conflicten. Meer informatie over de situatie na de werken vind je HIER.