Waar wil jij jouw trage wegen?

Kampenhout wordt doorkruist door tal van trage wegen. Sommige zijn in 1840 officieel vastgelegd in de Atlas der buurtwegen en misschien in onbruik geraakt, andere ontstonden door de jaren heen net spontaan, maar bestaan officieel niet.

Om hier duidelijkheid in te krijgen, werkt de gemeente aan een tragewegenplan. En we hebben jouw hulp nodig! We willen graag te weten komen welke wegjes veel gebruikt worden en waar misschien nog missing links zijn. Helaas kunnen we nu geen grote participatieavonden organiseren. Daarom vragen we jouw inbreng.

In maart 2021 liep een bevraging via de gemeenteberichten. Hierin vroegen we iedereen naar hun noden en bezorgdheden en gewenste verbindingen. Deze antwoorden zijn nu verwerkt in een ‘kompasnota’ die de leidraad moet vormen voor de verdere opmaak van het actieplan. Voor we hiermee verder gaan, willen we dan ook de goedkeuring van deze kompasnota. Daarom ligt deze tot en met woensdag 2 juni 2021 ter inzage. Je kan de kompasnota onderaan deze pagina downloaden. Eventuele opmerkingen kan je doorgegeven via het online invulformulier dat je onderaan deze pagina terugvindt.

Tijdens de eerste bevraging werden heel wat wenslijnen en wensgebieden ingetekend. Dat is fantastisch. Om ervoor te zorgen dat we door de bomen het bos blijven zien en de belangrijkste wegen eerst aanpakken, krijgt iedereen ook de mogelijkheid om aan te geven wat hij of zij de belangrijkste wenslijn of het belangrijkste wensgebied vindt. Bekijk op de kaart hieronder welke verbinding volgens jou dringend nodig is of welk gebied de meeste trage wegen nodig heeft en vul het nummer in op het online invulformulier. Er is slechts 1 antwoord mogelijk (1 wenslijn of 1 wensgebied). Geef ook een argumentatie waarom je dit het belangrijkst vindt. Je kan je antwoord doorsturen tot en met woensdag 2 juni 2021.

Bekijk hieronder de kaart:

Op volledig scherm weergeven