Vrijwilligerswerk - buurtrestaurant 'Pure Goesting'

Vrijwilligers, wij zijn op zoek naar jou!


Wat is Buurtrestaurant 'Pure Goesting'?

OCMW Kampenhout organiseert reeds enkele jaren het buurtrestaurant 'Pure Goesting' in de Glazen zaal van het OCMW. Vrijwilligers en medewerkers van het OCMW houden dit elke dinsdag en donderdag van 11u30 tot 14u30 draaiende.

In de Glazen Zaal van het OCMW kunnen Kampenhoutse senioren en/of maatschappelijk kwetsbare personen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten bij een gezonde maaltijd. Samen eten is een leuke manier om elkaar te ontmoeten of om nieuwe mensen te leren kennen. Ook organiseren we regelmatig infomomenten over interessante thema's en fijne activiteiten.

Precies omdat het mensen samenbrengt en de onderlinge samenhang in een dorp versterkt, hebben we deze fijne ontmoetingsplaats uitgebouwd.

Wat is vrijwilligerswerk bij OCMW Kampenhout? 

Om de algemene visie te realiseren kiest OCMW Kampenhout ervoor samen te werken met niet-beroepskrachten: de vrijwilligers. Deze laatsten kiezen er op hun beurt voor om hun
eigen competenties zinvol in te zetten in onze organisatie. Vraag en aanbod ontmoeten
elkaar in het buurtrestaurant. Vrijwilligers en medewerkers willen op die manier samen
de hoofddoelstelling realiseren: ervoor zorgen dat deelnemers van het buurtrestaurant een gezellig tafelmoment hebben dat het isolement in hun dagelijks leven doorbreekt.

De nood aan een vrijwillige, helpende hand situeert zich op het vlak van activiteiten (spelnamiddagen organiseren, knutselen,...) als bij het verlenen van diensten (maaltijden serveren, afruimen,...). Onze vrijwilligers werken ondersteunend en hebben daardoor een onmisbare meerwaarde voor onze werking. Het is echter niet de bedoeling dat zij een beroepskracht vervangen.

Vrijwilliger zijn in OCMW Kampenhout betekent dat men zich in georganiseerd verband, onverplicht, onbezoldigd en belangeloos inzet voor de deelnemers van het buurtrestaurant. De vrijwilliger ondertekent een afsprakennota waarin de wederzijdse rechten en plichten alsook afspraken rond onze interne werking zijn opgenomen. Wederzijds respect voor regels en dankbaarheid vormen de basis waarop onze samenwerking zich baseert.

Onze vrijwilligers vormen een hechte groep zonder een gesloten groep te worden. Een OCMW-medewerker is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers wat de dagelijkse werking van het buurtrestaurant betreft.

Waarom zoeken wij vrijwilligers?

We zijn bijna altijd op zoek naar de juiste vrijwilliger. Wij zoeken vrijwilligers die:

 • mee instaan voor het goede verloop van het Buurtrestaurant
 • maaltijden aan de klanten willen serveren
 • mee de tafels afruimen en de zaal opruimen na afloop
 • activiteiten mee willen ondersteunen

Heb jij nog enkele uren op dinsdag en/of donderdag vrij? Neem snel contact op!

Wat bieden wij?

 • een afsprakennota waarin de wederzijdse rechten en plichten geschetst worden
 • een verzekering
 • permanente inhoudelijke ondersteuning
 • vrijwilligersfeest
 • kans om nieuwe mensen te ontmoeten
 • vriendschap, respect en dankbaarheid
 • een gratis maaltijd als je helpt tijdens het buurtrestaurant

Wil jij vrijwilliger worden?

Neem dan snel contact op met het OCMW-onthaal!

Deel deze pagina