Verlengen van de uitleentermijn

U kan de uitleentermijn eenmaal verlengen, behalve als het materiaal door een ander lid is gereserveerd. E-readers en e-boeken kunnen niet worden verlengd.

Hoe aanvragen ?

Online verlengen

 • Wanneer u dit voor het eerst doet, moet u zich eerst registreren:
  • Ik wil me registreren. 
  • Vul de gevraagde gegevens in. Opgelet: voorna(a)m(en) exact zoals bij inschrijving genoteerd.
  • Lenersnummer kan ook het rijksregisternummer zijn indien u met uw EID of KidsID werd ingeschreven.
  • De nullen (0000) die het lenersnummer vooraf gaan, moeten niet worden ingevuld. De barcode bevat vaak nog een controlenummer. Ook dat moet worden ingevuld.
  • Kies een gebruikersnaam en wachtwoord: hiermee kan u steeds opnieuw inloggen.
 • Kies in het rechtermenu voor: 'mijn ontleningen (verlengingen)'.
 • Selecteer de materialen die verlengd moeten worden of verleng ze allemaal in één beweging.
  • Voer de verlenging door via de knop 'Verleng de geselecteerde uitleningen'.

In de bib via de zelfbedieningbalie

Als u een item wil verlengen, kan u gebruik maken van de knop ‘verlengen’ op de uitleenpc’s. U verlengt elk item afzonderlijk. Wanneer dit gelukt is, verschijnt de nieuwe uitleendatum. Een verlenging gaat in op de datum waarop ze wordt aangevraagd. De nieuwe uitleentermijn is dan opnieuw 28 dagen.