Verlengen van de uitleentermijn

U mag de uitleentermijn eenmaal verlengen, behalve als het materiaal door een ander lid is gereserveerd. 

Hoe aanvragen ?

Online verlengen

 • Wanneer u dit voor het eerst doet, moet u zich eerst registreren:
  • Ik wil me registreren. 
  • Vul de gevraagde gegevens in. Opgelet: voorna(a)m(en) exact zoals bij inschrijving genoteerd.
  • Lenersnummer kan ook het rijksregisternummer zijn indien u met uw EID of KidsID werd ingeschreven.
  • De nullen (0000) die het lenersnummer vooraf gaan, moeten niet worden ingevuld. De barcode bevat vaak nog een controlenummer. Ook dat moet worden ingevuld.
  • Kies een gebruikersnaam en wachtwoord: hiermee kan u steeds opnieuw inloggen.
 • Kies in het rechtermenu voor: 'mijn ontleningen (verlengingen)'.
 • Selecteer de materialen die verlengd moeten worden of verleng ze allemaal in één beweging.
  • Voer de verlenging door via de knop 'Verleng de geselecteerde uitleningen'.

In de bib via de zelfbedieningbalie

Als u een item wil verlengen, levert u dit eerst in en nadien ontleent u het item opnieuw.

Een verlenging gaat in op de datum waarop ze wordt aangevraagd. De nieuwe uitleentermijn is dan opnieuw 28 dagen.