Verkeersveiligheid op en rond de Haachtsesteenweg: wij vragen uw mening!

Gepubliceerd op vrijdag 6 december 2019 17.39 u.
De afgelopen maanden kenden we op de Haachtsesteenweg spijtig genoeg een toename in ongevallen met letsels. Afgelopen week zelfs twee keer. Een verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur niet mag afschuiven op de gewestelijke wegbeheerder.

Veel geëngageerde burgers hebben hier een mening over. Het gemeentebestuur van Kampenhout stelt voor om hierover in de maand januari een participatiegespreksavond te organiseren om tot oplossingen te komen op langere termijn en zeker en vast op korte termijn. Deze oplossingen zullen zoals steeds ook tot stand komen dankzij de goede¬†samenwerking en verstandhouding tussen de gemeente Kampenhout, het Agentschap Wegen en Verkeer en politiezone Kastze.

Concreet heeft de gemeente vorige week de vraag gesteld om de zone tussen de Kerkstraat en Stationsstraat terug te brengen tot 50 km/uur. De openbare verlichting is voor veel verbetering vatbaar. De gemeente heeft de vernieuwing van deze verlichting gevraagd en zal hierin zelf initiatief nemen. Met een betere zichtbaarheid hadden beide ongevallen van deze week vermeden kunnen worden.

Ook gezien worden is belangrijk als zwakke weggebruiker, zowel voor fietsers als voor voetgangers. Eigenlijk zou iedereen in deze donkere dagen verplicht moeten worden om een fluohesje te dragen. De gemeente Kampenhout zal bij wijze van bewustwordingscampagne overgaan tot de aankoop én het verspreiden van hesjes aan voetgangers en fietsers die er geen dragen op en rond de N21. Tegelijk wordt ingezet op fietsverlichting. GEZIEN WORDEN moet aan belang winnen!

Naast zichtbaarheid speelt ook snelheid een grote rol. Een snelheidsbeperking van bussen op de busbaan tot 50 km/uur werd met De Lijn besproken en hier werd een akkoord over bekomen. Een snelheidsbeperking voor fietsers tot 30 km/uur op de Haachtsesteenweg zal veel ongelukken met fietsers voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat we fietsers ontraden om in tegengestelde rijrichting op de fietspaden te rijden. Ook dit leidt tot (levens)gevaarlijke situaties.

Er zijn vast nog zaken die kunnen bijdragen tot een veiliger verkeer in onze gemeente. Ongetwijfeld heeft ook u een mening. Deze telt ook. Via onze gemeentelijke kanalen houden we u op de hoogte wanneer deze participatieavond in de maand januari precies zal doorgaan.