Verkeerscel

Om de twee maanden komt de verkeerscel (burgemeester, schepenen, verkeersdeskundige politie, team Ondernemen en wonen - subteam Mobiliteit, team Uitvoering en team Infrastructuur) samen om de mobiliteitsproblemen in Kampenhout te bespreken. Daarbij komen vragen, opmerkingen en bezorgdheden van onze burgers rond verkeersveiligheid en mobiliteit aan bod.

Het verslag van deze verkeerscel wordt door het college van burgemeester en schepenen ter kennis genomen. Het gemeentelijke subteam Mobiliteit brengt de aanvrager op de hoogte van de goedkeuring of de gemotiveerde weigering.