Verduidelijking coronacijfers en kleurcode Kampenhout

Gepubliceerd op dinsdag 29 september 2020 10.05 u.
De algemene coronacijfers in onze gemeente en de kleurcode die daaruit volgt, zorgt voor heel wat verwarring. We willen daarom een paar zaken verduidelijken.

Kleurcodes

Naar aanleiding van de besmettingen binnen de scouts van Nederokkerzeel (op 18/09/2020) en de bijhorende quarantaine (die uiteindelijk op 26/09/2020 ten einde kwam), kwamen er heel wat vragen en opmerkingen over de kleurcode die Kampenhout heeft. Dit wordt extra gevoed omdat bv. nieuwsmedia kaartjes gebruiken om aan te duiden hoe rood een gemeente kleurt. Dit zorgt voor verwarring omdat dit niet noodzakelijk wil zeggen dat een gemeente code rood heeft.

Op dit moment (29/09) heeft onze gemeente code geel. Zelfs na de besmettingen bij de scouts op 18/09 bleef de impact op de cijfers en de kleurcode beperkt. Uiteindelijk testten er 3 personen positief van de groep van 30. Dit zorgde ervoor dat Kampenhout toen code oranje kreeg en dus niet code rood. Die kleurcode is overigens slechts een indicatie voor het lokaal bestuur en heeft geen directe impact op het maatschappelijk leven in onze gemeente.

Voor de situatie in onze gemeente houden we rekening met de cijfers (en codes) van Sciensano. Zij maken gebruik van 3 indicatoren om de aanwezigheid van COVID-19 te bepalen op gemeentelijk niveau:

 • Het aantal positieve vaststellingen in de laatste 7 dagen (verrekend naar 100 000 inwoners). Sciensano verrekent de cijfers om een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende steden en gemeenten. Bv. als Kampenhout 3 besmettingen heeft, wordt dit weergegeven als 25 personen omdat 3 op 12 000 inwoners gelijk is aan 25 op 100 000. In de werkelijkheid wil dat natuurlijk niet zeggen dat er 25 besmettingen zijn.
 • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
 • het aantal besmettingen die er de laatste 7 dagen zijn bijgekomen.

Op basis van de huidige situatie zijn er 3 waarschuwingsdrempels gedefinieerd:

 1. De cumulatieve incidentie is 20 op 100 000 inwoners.
 2. De rapportage van nieuwe gevallen gedurende ten minste 5 dagen.
 3. Een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen.

Wanneer 1 van deze drempels overschreden is, krijgt een gemeente kleurcode geel. Bij 2 drempels is dit code oranje en bij 3 code rood. Op basis daarvan krijgt Kampenhout op dit moment dus code geel. 

Daarnaast moeten we deze kleurcode ook los zien van de code die gegeven wordt aan de scholen (en crèches). De kleurcode van een gemeente heeft namelijk geen invloed op de code voor de scholen. Op dit moment hebben de Kampenhoutse scholen nog altijd code geel, zoals in het begin van het schooljaar. Die code wordt bepaald in onderling overleg tussen de scholen en het lokaal bestuur.

De gemeentelijke crisiscel volgt de coronacijfers dagelijks op en komt elke week minstens 1 keer samen om de situatie in onze gemeente te bespreken en waar nodig maatregelen te nemen. Heb je zelf vragen? Dan kan je die steeds via e-mail richten aan corona@kampenhout.be.

Lokale bronopsporing

Via lokale bronopsporing, in samenwerking met de huisartsen en Eerstelijnszone BraViO, trachten we lokale opflakkeringen snel op te sporen. We zoeken naar de bron of oorzaak van de besmetting (bv. een gezin, vereniging, straat of evenement). Op die manier kunnen we gericht communiceren naar inwoners die mogelijk een risico lopen. Je kan HIER meer informatie vinden over de lokale bronopsporing door de gemeente.

Blijf de maatregelen respecteren!

We moeten nu al geruime tijd leven met dit coronavirus. Voor velen is dit een slopende periode, maar het blijft belangrijk dat we de maatregelen respecteren. Alleen zo kunnen we het aantal besmettingen in onze gemeente beperkt houden. Respecteer dus steeds de 6 gouden regels:

 • Respecteer de hygiëneregels.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Denk aan kwetsbare mensen.
 • Hou afstand (1,5 meter).
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.