Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning of indien de bank dit wenst bij een hypothecaire lening, moet je vastgoedinformatie ter beschikking stellen. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, verkavelingsvoorschriften, enzovoort.

Een aanvraag vastgoedinformatie bedraagt in onze gemeente 80 euro per dossier. Als aanvrager dien je slechts één keer de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, ze binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel een gebouweenheid geregistreerd is.

Voorwaarden

De vastgoedinformatie mag op het moment van de verkoop niet ouder dan één jaar zijn en moet worden afgeleverd aan de notaris bij de opmaak van de akte.

Hoe aanvragen?

Je bent:

  • notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in het eNotariaat.
  • vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • burger of overheidsinstantie: je doet jouw aanvraag via mail naar vastgoedinformatie@kampenhout.be, met vermelding van een geldige CaPaKey (perceelnummer) en adres. Burgers kunnen enkel vastgoedinformatie aanvragen voor percelen waarvan zij eigenaar zijn.

Voor meer informatie kan je bij het team Omgeving (Vastgoedinformatie) van het lokaal bestuur terecht.

Deel deze pagina