VACATURE: Directeur Kunstacademie (Voltijds) (gemeente Zaventem)

Het gemeentebestuur van Zaventem organiseert een selectieprocedure voor een

Directeur (voltijds) van de Kunstacademie

(Interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Zaventem-Kortenberg-Kampenhout)

Deze selectie wordt georganiseerd met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve, geldig voor 2 jaar, in functie van de aanstelling van een voltijds directeur voor de Kunstacademie voor Deeltijds Kunstonderwijs met aanvang op 1 januari 2020.

Voor meer info over de kunstacademie zie: http://academiezaventem.be/

OPGELET: Dit is een vacature die opengesteld wordt door de gemeente Zaventem. Gelieve uw kandidatuur dus in geen geval te richten aan de personeelsdienst van de gemeente Kampenhout!

Wat houdt deze functie zoal in?

 • Je bent de artistieke en pedagogische verantwoordelijke van de Kunstacademie.
 • Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt van de Kunstacademie.
 • Je coördineert de dagelijkse werking, lopende initiatieven en projecten in de Kunstacademie.
 • Je leidt een team van 80 leerkrachten en 8 medewerkers met een passend personeelsbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer van de Kunstacademie.
 • Je zorgt voor een goede communicatie en samenwerking met alle betrokkenen.

Welke zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure?

 • Je beschikt over:
 • Op de uiterste inschrijvingsdatum heb je een dienstanciënniteit van minstens 6 jaar verworven in het deeltijds kunstonderwijs.
 • Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden dat in overeenstemming is met de eisen van de functie voorleggen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kan een visie en een strategie ontwikkelen en deze vertalen in een artistiek-pedagogisch project en beleidsplan in overleg met het schoolbestuur en andere stakeholders (personeel, leerlingen, ouders, …).
 • Je kan veranderingsprocessen richting geven en begeleiden binnen de academie en je zoekt naar evenwicht bij het uitzetten van processen en projecten.
 • Je kan probleemoplossend denken door mee creatieve oplossingen te zoeken waar nodig.
 • Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen en deze te communiceren aan al de betrokkenen.
 • Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing, bent relatiebekwaam, motiveert en brengt een goede samenwerking tot stand.
 • Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van
  veranderende omstandigheden en efficiënt omgaan met werkdruk.
 • Je bent een verzoener, maakt belangen bespreekbaar.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je bent in staat om kritisch te reflecteren over jouw eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om jouw eigen werk te verbeteren.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Bezorg uiterlijk op zondag 15 september jouw cv en motivatiebrief aan het college van Burgemeester en Schepenen van Zaventem, bij voorkeur via https://www.jobsolutions.be/register/4280, eventueel per e-mail naar vacature@zaventem.be of met de post naar Diegemstraat 37, 1930 Zaventem.

Voeg bij jouw kandidatuurstelling de nodige bewijsstukken waarmee je aantoont dat je voldoet aan de diploma- en dienstanciënniteit vereisten.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Schriftelijk examen (voorzien op 3 oktober 2019) op 50 punten
 • Een assessment, adviserend (voorzien in de week van 21 oktober 2019)
 • Mondeling examen (voorzien op 20 november 2019) op 50 punten

Kandidaten dienen op het schriftelijk en het mondeling gedeelte minstens de helft van de punten te halen (50%) en in totaal minstens 60% van de punten om te slagen en in de wervingsreserve opgenomen te worden.

Aan deze functie is een proefperiode van 1,5 jaar gekoppeld. Mits een gunstige beoordeling op het einde van deze periode wordt de geselecteerde kandidaat vast benoemd in de ambt van directeur Kunstacademie Zaventem.

Voor meer informatie: