Uittreksel uit de echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

 

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. Een eensluidend verklaard afschrift (volledige kopie) moet je dus aanvragen in de gemeente waar je getrouwd bent, niet in de gemeente waar je woont.

Procedure

Je kan een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij het gemeentebestuur, aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand.

Hoe aanvragen ?

Een afschrift kan aangevraagd worden door:

  • jijzelf
  • je echtgenoot of echtgenote, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).
  • andere personen na toelating van de familierechtbank (voor akten jonger dan 100 jaar).

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart