Aanvraag uitbatingsvergunning

Voor je jouw handelszaak kan openen, moet je over een uitbatingsvergunning beschikken. Die uitbatingsvergunning vraag je aan via het daartoe bestemde formulier onderaan deze pagina. Om te vermijden dat jouw zaak niet op tijd kan openen omdat de uitbatingsvergunning niet op tijd verwerkt is, dien je de aanvraag in minstens twee maanden voor de datum waarop je wil dat de inrichting opent.

Belangrijk: Zolang de uitbatingsvergunning niet in orde is, mag jouw zaak niet openen. Dat betekent ook dat je jouw zaak niet mag openen op de datum die je voor ogen hebt, indien de uitbatingsvergunning niet verleend is.

Procedure

De procedure om een uitbatingsvergunning te verkrijgen verloopt als volgt.

 1. Vul het online aanvraagformulier in. Zorg ervoor dat je alle vereiste gegevens invult en je de gevraagde documenten oplaadt. Alleen dan wordt de aanvraag ontvankelijk.
 2. Vanaf dat moment gaat een termijn van twintig werkdagen van start. Binnen die termijn wordt jouw aanvraag behandeld.
 3. In de loop van die twintig werkdagen neemt de lokale politie ook contact met je op om de nodige onderzoeken te voeren bij jou (en jouw mede-uitbaters).
 4. Tot slot voert de brandweer het brandveiligheidsonderzoek uit. Jouw zaak dient dan volledig afgewerkt en gedecoreerd te zijn. 

Brandveiligheidsonderzoek

De brandweer voert het brandveiligheidsonderzoek uit wanneer de zaak volledig ingericht en afgewerkt is. Na het brandveiligheidsonderzoek stelt de brandweer een A-, B- of C-attest op.

 • Een A-attest betekent dat de zaak volledig in orde is inzake brandveiligheid. Dat attest is voor onbepaalde duur geldig, zolang er geen nieuwe uitbater komt of de zaak gerenoveerd wordt.
 • Een B-attest: de inrichting is nog niet helemaal in orde, maar de brandweer oordeelt dat er geen onmiddellijk of dreigend gevaar is. Dat attest is geldig voor de periode die de burgemeester bepaalt, met een maximum van één jaar. Binnen die periode moeten de vastgestelde gebreken verholpen worden en moet er een nieuw brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd worden, met het oog op het verkrijgen van een A-attest.
 • Een C-attest: de inrichting is brandonveilig. De inrichting mag niet open of moet onmiddellijk sluiten.

Een aantal belangrijke bemerkingen:

 • Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd aan de natuurlijke of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dat is dus niet noodzakelijk de eigenaar van het pand of de brouwerij.
 • Het brandveiligheidsattest is niet overdraagbaar. Als je een horecazaak aan een andere uitbater overlaat, moet de nieuwe uitbater opnieuw een brandveiligheidsonderzoek aanvragen.
 • Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, verhoogd aantal plaatsen, …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuw attest.
 • Voordat je aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, kan je de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweer het geldende tarief. De brandweer raadt sowieso aan om bij infrastructurele verbouwingen de hulp van een architect of een bouwkundige te vragen.
 • Voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels, gastenkamers e.d.) gelden afwijkende brandveiligheidsregels en -procedures. Neem hiervoor contact op via caroline.derynck@kampenhout.vera.be of 0473 73 18 65.

Kostprijs

De aanvraag en de behandeling van een uitbatingsvergunning is gratis.

Het brandveiligheidsonderzoek van de brandweer is betalend. De brandweer stuurt de factuur naar de uitbater op na het brandveiligheidsonderzoek.

Aanvraag van een drankvergunning

Indien je in jouw inrichting ook sterke en/of gegiste dranken wenst te schenken, heb je een drankvergunning nodig. Die drankvergunning kan je tegelijk aanvragen met de uitbatingsvergunning. Daarvoor vul je in het aanvraagformulier 'Deel 4 - Drankvergunning' in.

Aanvraag van een uitbatingsvergunning

Indien je tijdens het invullen van het aanvraagformulier voor een uitbatingsvergunning vragen hebt of indien iets onduidelijk is, kan je contact opnemen via uitbatingsvergunning@kampenhout.be of 0475 77 07 20.

Opgelet: We raden aan om deze aanvraag minstens twee maanden voor de gewenste opening van de inrichting in te dienen.

Deel deze pagina