Trouwen in het buitenland

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. Mogelijk volgt een bijkomend onderzoek. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Erkennen van het huwelijk

Hiervoor komt u samen met uw partner naar de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis.

Overschrijven van het huwelijk

Nadat de huwelijksakte erkend is, kunt u ze laten overschrijven in de registers van de gemeente. Een van beide partners moet daarvoor de Belgische nationaliteit hebben.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • een eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte met recente afleverdatum
  • buitenlandse documenten moet u in bepaalde gevallen laten legaliseren
  • identiteitskaart en (een kopie van) de identiteitskaart of paspoort van uw partner
  • een schriftelijk verzoek van de Belgische partner om de buitenlandse huwelijksakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand