Toelage voor een compostvat, compostbak of wormenbak

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop.

Wie een compostvat, een compostbak of een wormenbak koopt, kan een toelage aanvragen. Dat doet u via onderstaand digitaal formulier.