Toelage voor het organiseren van een buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een toelage aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk. Daarbij moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Het buurtfeest moet een duidelijk aantoonbaar openbaar karakter hebben. Er is sprake van een buurtfeest als minstens 15 naburige huizen en minstens 50 personen van eenzelfde buurt zich organiseren.
  • Om een toelage te verkrijgen, moet je die schriftelijk aanvragen aan het lokaal bestuur, met de vermelding van het rekeningnummer waarop we het bedrag mogen storten.
  • Per buurt kan je per jaar slechts één aanvraag doen voor de toelage.
  • Wie aan de voorwaarden voldoet en de nodige bewijsstukken voorlegt, ontvangt een toelage van 100 euro.

Een aanvraag verzend je naar cultuur@kampenhout.be.

Deel deze pagina