Tijdelijke verkeershinder Visserijlaan en Torfbroeklaan

Gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2018 15.03 u.

Vanaf maandag 29 oktober starten de saneringswerken van de voormalige stortplaats in natuurgebied Torfbroek.

Het transport van de uitgegraven grond kan hinder veroorzaken in de Visserijlaan en de Torfbroeklaan.

De werken zullen ongeveer 4 weken duren.

Om alles vlot te laten verlopen zullen volgende maatregelen genomen worden :

  • Geen transport tijdens piekmomenten aan school en speelpleinwerking
  • Zone 30 in hele Torfbroeklaan en Visserijlaan
  • Parkeerverbod