Te laat inleveren

De uitleentermijn is maximum 28 dagen voor alle werken. 

Drie dagen voor de inleverdatum ontvangt u een herinnering via e-mail. Als de uitleentermijn voorbij is, ontvangt u een aanmaning via e-mail of brief. Reageert u niet op drie opeenvolgende aanmaningen, volgt een aangetekende aanmaning. 

Als dit zonder gevolg blijft, worden verdere stappen ondernomen. Alle gemaakte kosten zijn ten laste van de gebruiker.