Herbekijk de presentaties rond verwijderen mazouttank

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021 20 u.
Tot 15 april konden inwoners met een mazouttank zich aanmelden om deze via een groepsaankoop te laten verwijderen. Deze actie bleek een groot succes. De komende maanden (juni-september) ontvangen alle deelnemers hun persoonlijke offerte, volgens de afgesproken prijzen van de stuurgroep.

Heb je jouw tank nog niet aangemeld, maar wens je dit toch nog te doen? Vul dan voor 30 juni dit formulier in.

Infoavond op 15 juni: herbekijk de presentatie

Op 15 juni organiseerde de gemeente Kampenhout een digitale infoavond voor geïnteresseerde inwoners. Heb je graag wat meer info voor je jouw tank aanmeldt? Herbekijk dan de presentaties die we toonden tijdens de infoavond. Je kan ze onderaan deze pagina downloaden.

Waarom een tankslag?

Staat er ergens in jouw tuin of in jouw kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of als de tank bijvoorbeeld onder jouw kelder zit, laten opvullen. Om dit voor haar inwoners gemakkelijker te maken, neemt Kampenhout deel aan de 'tankslag' van Haviland.

Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen. Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden. Stookolietanks bij zowel particuliere woningen als bij niet-VLAREBO-plichtige gebouwen van de gemeenten en OCMW’s komen in aanmerking.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

De voordelen van een collectieve aanpak:

  • gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk stookolietanks verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).