't OCMW aan a deu

Onze diensten en jouw rechten samen bekeken

De sociale dienst bracht van 2016 t.e.m. 2018 een bezoek aan huis bij de 75- tot 80-jarigen van Kampenhout. De maatschappelijk assistent gaf een woordje uitleg over alle diensten van OCMW Kampenhout. Daarnaast bekeek ze samen met de oudere of hij/zij alles ontvangt waar hij/zij recht op heeft. Indien dat niet het geval was, hielp de sociale dienst om dit in orde te brengen.

De naam van het project verwijst naar de manier waarop we de mensen willen bereiken, we gaan letterlijk tot ‘aan a deu’ om te informeren en eventueel hulp aan te bieden.

Meer dan alleen schulden en leefloon

Met dit project wil OCMW Kampenhout ook de beeldvorming rond het OCMW bijsturen. Het gaat niet alleen over schulden en leefloon. Een hele waaier aan dienstverlening zorgt er voor dat we mensen op veel vlakken kunnen helpen en bijstaan.

Resultaat

In december 2018 werd het project afgerond. Van de 367 geplande huisbezoeken, konden er 91 niet doorgaan omwille van verschillende redenen: afgezegd, overlijden, opname wzc...

Er werden 276 huisbezoeken afgelegd, waarbij er 38 inwoners aan de deur de toegang toch nog geweigerd hebben.

Bij de 238 inwoners waar de maatschappelijk assistent wel binnen mocht, werd 229 de tool van de rechtenverkenner gebruikt.

Een mooi resultaat!

Deel deze pagina