Subsidie voor het instandhouden van zwaluwnesten van de huiszwaluw

Zwaluwen waren vroeger een vertrouwd beeld in onze omgeving. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd als vanzelfsprekend beschouwd. De laatste 20 jaar zijn hun aantallen echter drastisch teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is in onze streek verleden tijd.

De achteruitgang van de zwaluwenpopulatie is o.a. toe te schrijven aan een vermindering van de nestgelegenheid: de zwaluwen waren niet meer welkom aan de dakrand; de nesten werden door de mensen vernietigd…. De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel. Zwaluwen en hun nesten zijn momenteel bij wet beschermd.

Om onze zwaluwen meer kansen te geven, geeft de gemeente een subsidie voor het in stand houden van bewoonde nesten van huiszwaluwen.

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten. Per bewoond nest wordt er een bedrag van 25 € gestort met een maximum van 100 € per jaar.

Enkel nesten waarin effectief zwaluwen verblijven, worden meegerekend. Na de aanvraag zal er ter plaatse controle worden uitgevoerd om de effectief bezette nesten te tellen. We vragen om bij de aanvraag ook enkele foto's toe te voegen van het nest.

Voorwaarden

  • U beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum.
  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van kroonlijsten of dakgoten, zullen de nesten worden gespaard.