Subsidie voor instandhouding van huiszwaluwnesten

Zwaluwen waren vroeger een vertrouwd beeld in onze omgeving. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd als vanzelfsprekend beschouwd. De laatste 20 jaar zijn hun aantallen echter drastisch teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich in september verzamelen vooraleer ze de tocht naar het Zuiden aanvatten, is in onze streek verleden tijd.

De achteruitgang van de zwaluwenpopulatie is onder andere toe te schrijven aan een vermindering van de nestgelegenheid: de zwaluwen waren niet meer welkom aan de dakrand, de nesten werden door de mensen vernietigd, … De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel. Zwaluwen en hun nesten zijn momenteel bij wet beschermd.

Om zwaluwen meer kansen te geven, verleent het lokaal bestuur een subsidie aan wie zo'n nest behoudt. De subsidie bedraagt 25 euro per bewoond nest, met een maximum van 100 euro per jaar.

Je vraagt de subsidie aan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Je stuurt het ingevulde formulier bij voorkeur ingescand als pdf door naar dierenwelzijn@kampenhout.be.

Enkel nesten waarin effectief zwaluwen verblijven, worden meegerekend. Na de aanvraag zal een controle plaatsvinden om de effectief bezette nesten te tellen. We vragen om bij je aanvraag ook enkele foto's van het nest toe te voegen.

Voorwaarden

  • Je beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum.
  • Je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van kroonlijsten of dakgoten spaar je de zwaluwnesten.

Deel deze pagina