Lokaal bestuur doneert 12.125 euro voor slachtoffers watersnood

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021 12.25 u.
20 juli is een dag van nationale rouw. We betuigen ons respect aan de slachtoffers van de watersnood en aan iedereen die zich de voorbije dagen onbaatzuchtig heeft ingezet. De vlaggen aan onze gebouwen hangen halfstok en om 12 uur hielden we een minuut stilte.

Het lokaal bestuur van Kampenhout maakt een som van 12.125 euro vrij om de slachtoffers te steunen. Zo schenken we per inwoner 1 euro. We maken dit bedrag namens de gemeente en al haar inwoners over op het nationale rekeningnummer van het Rode Kruis.

Heel wat inwoners en verenigingen willen hulp bieden aan de slachtoffers. We danken iedereen voor de vele hartverwarmende berichten. Deze problematiek zal een werk van lange adem worden. De situatie is gestabiliseerd, maar zal nog weken/maanden aanhouden. Het Nationaal Crisiscentrum, het Rode Kruis en andere partners trachten op dit moment enerzijds een werkbare aanpak te organiseren en anderzijds de noden en het aanbod in kaart te brengen. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een lokaal bestuur om materiaal te doneren of te brengen.

Hoe kan je helpen?

  • De gemakkelijkste manier om te helpen is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525. 
  • Wil je als vrijwilliger meewerken? Meld je aan op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis
  • Vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dit kan de reddingsacties van de hulpdiensten in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar.
  • In de provincie Luik kan je ook hulp aanbieden op het nummer 04/279 49 90 (8 tot 20 uur) of via het e-mailadres solidarite@provincedeliege.be. In de provincie Namen kan je hulp aan bieden via het platform https://ensemble.province.namur.be

Informatienummer 1771 en psychologische ondersteuning

Heb je praktische vragen over wat je moet doen nadat je huis overstroomde? Heb je nood aan psychologische steun? Dan kan je bellen naar het informatienummer 1771. Dit nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur. 

Let op: dit is géén noodnummer!

  • Hulp nodig van de brandweer? Bel 1722 of gebruik het digitaal loket 1722.be.
  • Iemand in levensgevaar? Bel 112!

Heb je nood aan slachtofferhulp? Dan kan je terecht bij het CAW via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun,
administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door
deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. 

Meer info: https://slachtofferzorg.be/overstromingen-juli-2021