Starterspremie Kampenhout-Centrum

Het lokaal bestuur wil het centrum van Kampenhout nieuw leven inblazen en leegstand tegengaan. Daarom kennen we een starterspremie toe aan ondernemers die een handelszaak willen openen in het centrum van Kampenhout. De premie kan oplopen tot 10000 euro.

Met de invoering van een starterspremie neemt het lokaal bestuur een ingrijpende maatregel met steun van de gemeentelijke adviesraad lokale economie (Ondernemend Kampenhout) om het centrum opnieuw aantrekkelijker te maken en de drempel voor het starten van een nieuwe zaak te verlagen.

De starterspremie

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt maximaal 5000 euro voor alle nieuwe starters in het centrum van Kampenhout.
 • Voor handelspanden opgenomen in het leegstandsregister en waarvoor reeds een eerste leegstandsheffing werd geheven, bedraagt de tussenkomst max. 10000 euro.
 • Bij een overname van een bestaande handelszaak kan men een subsidie verkrijgen van maximaal 5000 euro.
 • Samenwerking tussen ondernemers wordt gestimuleerd door de verhoging van de subsidie met 20%.

Voorwaarden

 • De handelspanden moeten zich bevinden in het centrum van Kampenhout (zie reglement voor meer informatie over welke straten het gaat). 
 • Eens men de subsidie ontvangen heeft, moet het handelspand ten minste 3 jaar zonder
  onderbreking gebruikt worden voor de uitbating van een handelszaak. lndien dit niet het geval is moet de premie terugbetaald worden aan de gemeente.
 • De subsidie wordt berekend op de uitgaven die betrekking hebben op de inrichting van het handelspand.
 • De tussenkomst bedraagt maximaal 75% van het totale factuurbedrag met een
  maximum van 5000 of 10000 euro, afhankelijk van het pand.
 • De uitgaven moeten minstens 2500 euro bedragen.
 • Een aantal handelsactiviteiten zoals uitbating van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, wedkantoren, kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimte, groothandel, grootwarenhuizen e.a. worden uitgesloten van dit reglement.
 • Ook een verhuis van het handelspand binnen het afgebakende gebied wordt niet betoelaagd.

Hoe aanvragen?

U kan de starterspremie aanvragen door een aanvraag in te dienen bij de dienst lokale economie (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) of een mail te sturen naar lokaleeconomie@kampenhout.be.

Reglement

Het verkrijgen van de starterspremie is onderhevig aan enkele voorwaarden. Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2020. U kan dit reglement hieronder downloaden.

Deel deze pagina