Start verwijdering stort Torfbroek vanaf 4 augustus 2020

Gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020 9.43 u.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start op dinsdag 4 augustus 2020 met de verwijdering van het stort aan natuurreservaat Het Torfbroek. Op 4 augustus wordt de nabije omgeving van het stort ingericht als werf (plaatsen hekwerk, rijplaten, ...). Op woensdag 5 augustus start de uitgraving.

Deze werken gebeuren in samenwerking met en met de steun van de gemeente Kampenhout, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

In het verleden werd over de aanpak van deze werken reeds een infoavond georganiseerd. Helaas werd kort na de start van de werken asbest in het stort vastgesteld, waardoor deze stilgelegd werden. Het vereiste enig onderzoek om vast te stellen over welk soort asbest het gaat, hoe het verwijderd kan worden en waar het stortmateriaal verwerkt moet worden. Daarnaast moesten bijkomend ook nog financiële middelen gezocht worden. Vanaf dinsdag 4 augustus kan de VLM eindelijk starten met het verwijderen van het stort.

De asbest is aanwezig in gebonden vorm en gaat niet zweven als er gegraven wordt. Bovendien worden er metingen uitgevoerd naar luchtkwaliteit. Mocht er toch stof ontstaan, kan er verneveling gebeuren, waardoor het vocht het stof terug laat neerslaan. Het stortmateriaal wordt afgevoerd in vrachtwagens met zeildoek en zijn dus afgesloten. Voor de omwonenden is er geen gevaar.

Omdat in de Torfbroeklaan een school gelegen is, werd er voor gekozen om de werken zoveel mogelijk buiten de schoolperiode te laten plaatsvinden. Er is een parkeerverbod in de Torfbroeklaan tijdens de uitvoering van de werken. Vrachtwagens mogen maximum 30 kilometer per uur rijden. De werken worden ook begeleid door veiligheidscoördinator Stero en opgevolgd door een erkend bodemsaneringsdeskundige van ABO.

Verdere uitbouw Torfbroek

Er wordt ook op een andere manier gewerkt aan de verdere uitbouw van het natuurreservaat. Binnenkort wordt het slib uit de fauna- en floravijver verwijderd. Te veel slib in de vijver is niet goed voor de planten en dieren die er leven.

Om vlot te kunnen werken, startte de VLM al met het vellen van bomen die te dicht bij de vijver staan. Omdat de grond toch te nat is, liggen deze werken weer stil. De VLM hoopt binnenkort toch opnieuw te starten met het opruimen van de bomen. Daarna gaat een tijdelijke slibopvang ingericht worden aan de Oudenhuisbaan.

Er zal nog een infoavond georganiseerd worden voor omwonenden op donderdag 10 september om het ruimen van slib in de vijver en de andere geplande werken toe te lichten. Zij zullen hiervoor nog een officiële uitnodiging ontvangen.

Heb je vragen? Neem dan vanaf 4 augustus contact op met Katrien De Maeyer van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op het nummer 0495 22 21 30.