Sociaal kopen

Onder bepaalde voorwaarden kan u een sociale woning kopen. Zowel de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting als Providentia bieden sociale koopwoningen aan. Hiervoor moet u zich inschrijven in een register. U kan zich inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf mits het betalen van de gevraagde inschrijvings-/ dossierkosten.

U kan u ook inschrijven via het woonloket. Volgende documenten hebben we nodig om uw inschrijving te vervolledigen:

 • Kopie recentste aanslagbiljet(ten).
 • Kopie ID kaart(en).
 • Attest samenstelling gezin en attest van woonst (op te vragen bij dienst bevolking).
 • Indien van toepassing:
  • Inschrijvingsbewijs van de school van uw kind(eren),
  • Inschrijvingsbewijs van de school waar u zelf heeft school gelopen of een kopie van uw diploma (indien dit in Kampenhout was),
  • Kopie lidkaart(en) van een sportvereniging (voetbal, tennis, turnkring, …) (indien in Kampenhout),
  • Kopie lidkaart(en) van socio-culturele verenigingen (indien in Kampenhout),
  • Tewerkstellingsattest met vermelding van periode + plaats van tewerkstelling en laatste loonfiche (indien in Kampenhout),
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst en laatste loonfiche (indien in Kampenhout).

Deel deze pagina