Seniorenflats

Seniorenflats Zuurhage zijn er voor ouderen die zelfstandig kunnen leven, maar die behoefte hebben aan een aangepaste hedendaags flat. Zij kunnen een beroep doen op allerlei vormen van dienstverlening waardoor zij hun zelfstandigheid en zelfzorg langer kunnen behouden.

Het gebouw, gelegen Zuurhage 2, telt 10 flats beneden, 10 flats op de eerste verdieping en nog eens 4 flats op de tweede verdieping. Zuurhage 32 telt 5 flats beneden en 5 flats op de eerste verdieping.

Elke flat omvat een woon- en slaapruimte, een kleine ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met douche en toilet en een bergruimte.

Voor wie ?

 • Elke 52-plusser, die een band met Kampenhout heeft, kan zich inschrijven op de wachtlijst.
 • Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat bewoners die een band met Kampenhout kunnen aantonen, met name:
  • Categorie I: personen die op datum aanvraag minstens 1 jaar hun hoofdverblijf hebben in de gemeente Kampenhout (in geval van een paar dient één van de leden aan deze voorwaarde te voldoen) en volgens inschrijvingsdatum;
  • Categorie II: personen die voorheen hun hoofdverblijf in de gemeente Kampenhout hebben gehad (in geval van een paar dient één van de leden aan deze voorwaarde te voldoen) en volgens inschrijvingsdatum;
  • Categorie III: andere personen met familiale banden tot en met de 4de graad en volgens inschrijvingsdatum;
  • Categorie IV: andere personen zonder familiale banden en volgens inschrijvingsdatum

Hoe aanvragen ?

De verantwoordelijke voor seniorenflats Zuurhage is bereikbaar via het onthaal van woonzorgcentrum Molenstee en dit elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur.

Om voldoende tijd voor u te kunnen vrijmaken, maakt u steeds een afspraak door ons telefonisch te contacteren op 016 314 328 (onthaal woonzorgcentrum).

Vergeet niet om uw identiteitskaart naar de afspraak mee te brengen.

Kostprijs

Er zijn 3 types:

 • Type 1 (± 49,00 m²) : € 28,80
 • Type 2 (± 53,00 m²) : € 31,11
 • Type 3 (± 60,00 m²) : € 33,40

De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De dagprijs dekt de volgende onkosten:

 • het ter beschikking stellen van de individuele flat;
 • nutsvoorzieningen v/d gemeenschappelijk ruimten;
 • brandverzekering en aanverwante risico's (storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glas (uitgez. kunstglas)) voor het gebouw en daarnaast de inhoud toebehorend aan de bewoner, voor een bedrag van 17.000 euro per seniorenflat.

Zijn niet in de dagprijs begrepen:

 • aardgasverbruik (verwarming), incl. de kosten voor jaarlijkse opname van de caloriemeters en de eindopname bij het verlaten van de seniorenflat;
 • kosten verbonden aan gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen (o.a. water, gas, telefoon, kabel...);
 • de kosten voor de individuele hulpverlening (bv. poetshulp, bejaardenhulp, middagmaal...);
 • kosten voor huisvuilverwerking;
 • alle andere kosten, die hier niet expliciet vermeld worden.

Afhandeling

Bij een naderende opname, wordt u gecontacteerd om te informeren of u nog belangstelling hebt voor het bewonen van een seniorenflat.

Bij weigering van opname, wordt u onderaan de wachtlijst geplaatst.

Indien u een opname wenst, wordt u uitgenodigd bij de verantwoordelijke om de twee opnamevoorwaarden te checken:

 1. leeftijdsvoorwaarde: de bewoner moet de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op het moment dat hij/zij naar de seniorenflats gaat.
 1. voorrangsregels (band met Kampenhout): kandidaat-bewoners die een band met Kampenhout kunnen aantonen, hebben voorrang voor wat de opname betreft.

Ligging:
Seniorenflats 'ZUURHAGE'
Zuurhage 2 en 32, 1910 Kampenhout

Postadres:
Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout

Deel deze pagina