Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pardon

Op 15 september 2022 keurde de gemeenteraad van Kampenhout het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site 'Pardon' goed. De definitieve vaststelling van het RUP werd op 9 december 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt 14 kalenderdagen na publicatie in werking.

Download onderaan deze pagina alle documenten over dit RUP of surf naar DSI - Fichedetail - RUP Pardon (vlaanderen.be).

Deel deze pagina