Risico evenementen begeleidende matrix

Als je een evenement wil organiseren dan is het belangrijk dat de juiste EHBO-middelen ingezet worden.

Om een inschatting te maken van het risico gebruikt volksgezondheid deze matrix.

Hierop moet je een score invullen waarna je deze moet doorsturen naar PCDGH-vlaamsbrabant@gezondheid.belgie.be.

Geef ook een omschrijving van het evenement (veiligheidsdossier) met een plan van de opstellingen en toegangswegen plus een lijst van de straatnamen die de begrenzing van het evenement uitmaken en bij voorkeur ook een google earth kaart.

Na je aanvraag zal de burgemeester een advies ontvangen over de in te zetten middelen.