Riolering in Kampenhout? En nu?

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 13.43 u.
In de PANO-reportage ‘Riolering, nu’ stelden onderzoeksjournalisten van de VRT vast dat 400000 woningen in Vlaanderen nog niet aangesloten zijn op de riolering. Dagelijks vloeien er zo nog miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in.

Dit wordt terecht aangehaald, maar verdient ook enige verduidelijking, vooral naar oplossingen en planning toe.

Kampenhout zit met een rioleringsgraad van 82% net onder het gemiddelde. Ondertussen werden wel meerdere projecten opgestart. Groot nadeel blijft dat er tussen het indienen van een project, de goedkeuring door Vlaanderen en de effectieve uitvoering heel wat tijd verloopt. Een doorlooptijd van 5 tot 7 jaar is helaas niet ongewoon.

Volgende projecten staan voor onze gemeente op de planning:

  • Kasteellaan - Ahornbomenlaan - Lentelaan: Vermoedelijke uitvoering vanaf einde 2021.
  • Weisetterstraat: Vermoedelijke uitvoering vanaf najaar 2021.
  • Laarstraat - Brusselse Baan: Vermoedelijke uitvoering vanaf 2023.
  • Perksesteenweg - Sint Servaesstraat met alle zijtakken: Vermoedelijke uitvoering rond 2030.
  • Overige straten Ter Bronnen: Subsidieaanvraag ingediend eind 2019.
  • Terloonststraat en omliggende straten: Stokstraat, Wildersedreef, Balkestraat en Schoonstraat: Vermoedelijke uitvoering vanaf 2025 (Subsidieaanvraag ingediend eind 2019).
  • Nieuwe Kassei: Uitvoering zal allicht nog minstens 4 jaar op zich laten wachten (Subsidieaanvraag ingediend begin 2020).

Er is in het verleden gekozen om eerst die projecten op te starten waarbij de meeste woningen kunnen worden aangesloten.

Ook in onze gemeente zijn er woningen die te veraf gelegen zijn van het rioleringsstelsel en waar nooit een straatriolering zal aangelegd worden. Dit zijn er een 60-tal. Zij krijgen een zogenaamde individuele behandelingsinstallatie afvalwater (IBA), een eigen klein zuiveringsstationnetje.

De gemeente betaalt de plaatsing en het onderhoud ervan, de inwoners betalen een bedrag dat gelijk is aan de kost van een rioolaansluiting. Zo betaalt in onze gemeente iedereen evenveel voor een aansluiting, ongeacht of er een riool of een IBA is/komt. Jaarlijks staan er een 8-tal IBA installaties op de planning.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):