Reserveren van bibliotheekmateriaal

Is het boek of materiaal dat u in gedachten had reedsĀ uitgeleend? Dan kunt u het werk reserveren via de catalogus. U dient zich hiervoor eerst aan te melden. Zodra het ingeleverd wordt, zetten wij het voor u opzij.

Werken die niet in het bezit zijn van de bibliotheek kunnenĀ worden aangevraagd via interbibliothecair leenverkeer (IBL). Dat kan door het formulier 'Titel andere bib aanvragen' in te vullen. Als de gereserveerde materialen beschikbaar zijn, ontvangt u een bericht via e-mail of brief.