Hoe registreren als vluchteling uit Oekraïne?

Wat doe je als vluchteling uit Oekraïne bij aankomst in België?

De federale overheid voorziet in een eerste noodopvang voor vluchtende Oekraïners en neemt de registratie voor het statuut van tijdelijke bescherming voor haar rekening (stap 1). Vervolgens worden mensen toegewezen aan een crisishuisvestingsplaats die werd voorzien in nauwe samenwerking tussen de lokale besturen en de federale overheid.

Stap 1: Oekraïners die tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten zich registreren in het registratiecentrum in Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel).

Wat wordt er geregistreerd in Brussel?

  • De identiteitsgegevens;
  • De biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken);
  • Een kopie van identiteitsdocumenten die aantonen dat de persoon in aanmerking komt voor een tijdelijke bescherming.

Stap 2: De geregistreerde vluchtelingen krijgen een attest voor tijdelijke bescherming als ze aan de voorwaarden voldoen.

Stap 3: Oekraïners die zich aanbieden met een attest voor tijdelijke bescherming in de gemeente van hun hoofdverblijfplaats dienen een afspraak te maken om zich te laten registreren.

  • De gemeente geeft een A-kaart af (A-kaart 'Beperkt Verblijf').
  • Deze kaart is geldig tot 4 maart 2023. Deze geldigheid kan verlengd worden voor twee keer zes maanden tenzij de Raad van de Europese Unie een einde stelt aan de tijdelijke bescherming.
  • De Oekraïners die een tijdelijke bescherming kregen en die een A-kaart hebben ontvangen, mogen werken in België.

Online afspraak maken

Infofiches in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch

Deel deze pagina