Openbaar onderzoek: Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Vlaamse Rand (ontwerp)

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023 9.15 u.
Kampenhout maakt samen met 32 andere gemeenten deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand. Binnen die vervoerregio maakten we samen een Regionaal Mobiliteitsplan op om de regio duurzamer, veiliger, welvarender, leefbaarder en beter bereikbaar te maken.

Dat plan werd door de lokale besturen, samen met de verschillende Vlaamse mobiliteitspartners (MOW, AWV, De Lijn, De Werkvennootschap, Vlaamse Waterweg) opgesteld. Bij dat proces waren ook andere partners (op Vlaams en provinciaal niveau) en de mobiliteitsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang, want mobiliteit stopt niet aan de gewestgrenzen.

Waarom een Regionaal Mobiliteitsplan?

Het Regionaal Mobiliteitsplan streeft naar een veilige en leefbare regio en doet dat via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer.

Daarnaast werken we ook aan de pijlers ‘Gedrag’ en ‘Ruimte’, waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren. Voor alle weggebruikers – zowel de fiets, de bus, de trein, de auto als de logistiek – werkten we een ideaal scenario uit. Om dat te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die we de komende jaren in de Vervoerregio Vlaamse Rand zullen uitrollen.

Geef je mening!

Als burger krijg je de kans om het plan na te kijken en er ook jouw eventuele opmerkingen en suggesties over te formuleren. Het ontwerp RMP en ontwerp plan-MER liggen in openbaar onderzoek van 31 mei 2023 tot 29 juli 2023. Je kan deze documenten raadplegen:

  • via de website van de vervoerregio: vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-vlaamse-rand;
  • op afspraak in het gemeentehuis: bel daarvoor naar het nummer 016 65 99 99 of mail naar info@kampenhout.be;
  • door langs te komen op de fysieke infomarkt op woensdag 14 juni 2023 van 16 tot 19 uur in het Graaf de Ferrarisgebouw (Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 01.G.20, eerste verdieping).

Opmerkingen over het plan:
-richt je per mail naar vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be;
-geef je schriftelijk tegen ontvangstbevestiging af aan het onthaal in het gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout).

Inhoudelijke vragen over het Regionaal Mobiliteitsplan bezorg je aan mobiliteit@kampenhout.be.

Wil je graag meer informatie?

Surf naar www.vervoerregiovlaamserand.be of raadpleeg het digitaal informatieplatform van de Vervoerregio Vlaamse Rand voor extra toelichting over het plan.