Regelgeving rond cateringmateriaal (2022)

De wetgeving rond cateringmateriaal blijft van kracht. Voor het serveren van dranken gebruik je herbruikbare bekers. Je kan nog wegwerpdrankverpakkingen gebruiken als minstens 95% daarvan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Overheidsevenementen moeten in elk geval herbruikbare bekers gebruiken, voor die evenementen is de 95%-maatregel niet toegelaten. Overheidsevenementen zijn sinds 2022 ook verplicht om bereide voedingsmiddelen aan te bieden in herbruikbaar cateringmateriaal.

Wil je weten onder welke regelgeving jij valt? Raadpleeg dan de beslissingsbomen.

95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen

Aangezien de wetgeving haar derde jaar ingaat, voorzien de OVAM en de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving om in 2022 steekproefsgewijs informatie op te vragen bij een aantal Vlaamse evenementen om de inzamelingspercentages van wegwerpdrankverpakkingen op te volgen. Er kunnen ook plaatsbezoeken aan de evenementen gebeuren, waarbij de controle op de selectieve inzameling van afvalstoffen centraal zal staan.

De informatieverzameling zal inzetten op opvolging van de inzamelingsmethode en monitoring van het daarmee bekomen inzamelingspercentage. Het staat je als organisator vrij om zelf een berekeningsmethode uit te werken, of je kan de leidraad 95% van de OVAM gebruiken.

Heb je vragen? Neem een kijkje op www.groenevent.be of mail naar groenevent@ovam.be.

Deel deze pagina