Rattenverdelging

U heeft een rat opgemerkt! Wat nu? De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te laten rondslingeren wordt de kans op ratten aanzienlijk verkleind. Maar wat als nu toch een rat opduikt?

Bestrijding

Eigenaars zijn wettelijk verplicht om ratten op hun terrein te bestrijden. Wanneer u dus ratten aantreft in of rond uw huis of bedrijf, moet u deze (laten) verdelgen. Wanneer u ratten ontdekt op het openbaar domein (bv. langs een gracht of waterkant) moet u dat melden via het rattenmeldpunt van de gemeente: milieudienst@kampenhout.be.

Ratten op openbaar domein

De gemeente staat in voor het verdelgen van ratten op het openbaar domein. Per jaar worden 6 rattenverdelgingscampagnes georganiseerd voor de bestrijding van ratten op openbaar domein. Op plaatsen waar veelvuldig ratten voorkomen wordt lokaas geplaatst door een rattenverdelger. De grachten en beken worden regelmatig gecontroleerd op sporen van ratten.

Ratten op privaat terrein

De gemeente staat niet in voor de verdelging van ratten in private tuinen, koeren of gebouwen. Iedereen is bij wet verplicht om op eigen terrein ratten te bestrijden. Wanneer u dus ratten aantreft in of rond uw huis of bedrijf, moet u deze (laten) verdelgen. Voor de bestrijding kan u beroep doen op een erkende rattenverdelgingsfirma of u kan zelf aan de slag gaan.

Als het slechts om één of enkele ratten gaat, kan u werken met klemmen of vallen. Deze moeten dicht bij het hol of nest geplaatst worden op een loopspoor. Ratten zijn heel schuwe dieren die nieuwe dingen mijden. U kan de slaagkans doen stijgen door ervoor te zorgen dat ze geen alternatieve route hebben.

Sinds april 2018 is het voor particulieren verboden om gif te kopen en te gebruiken. Enkel professioneel gebruik is nog toegestaan door een erkende rattenverdelger met een fytolicentie. De gemeente deelt bijgevolg ook geen rattenvergif meer uit aan inwoners.