Rattenverdelging

Je hebt een rat opgemerkt! Wat nu? De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te laten rondslingeren, verkleint de kans op ratten aanzienlijk. Maar wat als er nu toch een rat opduikt?

Ratten vermijden

De beste manier om ratten de bestrijden is door hen geen geschikte leefomgeving te bieden. Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

  • Laat geen etensresten slingeren en bewaar voedsel in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
  • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken (niet in zakken) en voer het zo snel mogelijk af.
  • Vermijd langdurige voedselopslag.
  • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur, …).
  • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
  • Plaats compostbakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

Bestrijding

Ratten op openbaar domein

De gemeente is verantwoordelijk voor het verdelgen van ratten op het openbaar domein. Jaarlijks organiseren we zes rattenverdelgingscampagnes op openbaar domein.

  • Waar veel ratten voor komen plaatst een erkende rattenverdelger lokaas.
  • Bij hardnekkige broeihaarden en tussentijdse meldingen voeren we in de tussenliggende maanden eveneens een controle uit.
  • Er mag alleen gif geplaatst worden na een klacht. Het is dus belangrijk dat je doorgeeft wanneer je ratten opmerkt op het openbaar domein.
  • Ontdek je ratten op het openbaar domein, bv. langs een gracht of waterkant? Meld het dan bij het rattenmeldpunt van de gemeente via dierenwelzijn@kampenhout.be.

Ratten op privaat terrein

Merk je ratten op in en rond jouw eigen woning of bedrijf? Dan ben je wettelijk verplicht om deze zelf te (laten) verdelgen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de verdelging van ratten in private tuinen, koeren of gebouwen. Voor de bestrijding kan je beroep doen op een erkende rattenverdelgingsfirma of je kan zelf aan de slag gaan.

Als het slechts om één of enkele ratten gaat, kan je werken met klemmen of vallen. Deze moet je dicht bij het hol of nest plaatsen op een loopspoor. Ratten zijn heel schuwe dieren die nieuwe dingen mijden. Je kan de slaagkans doen stijgen door ervoor te zorgen dat ze geen alternatieve route hebben.

Werken de vallen en klemmen onvoldoende of er is een grote haard? Dan moet je werken met gif. Ratten worden bestreden met traag werkende anticoagulantia. Het kan dus enkele dagen duren vooraleer het gif effect heeft.

Daarnaast heeft een rat een aangeboren vrees voor vreemde objecten en kan het dus een tijdje duren vooraleer ze het gif opneemt. Sinds 2018 mogen gemeenten niet langer gif uitdelen aan particulieren. Er is wel gif te koop in doe-het-zelfzaken en tuincentra. Deze hebben maar lage dosissen werkzame bestanddelen. Bij ernstige problemen schakel je best een rattenverdelger in.

Deel deze pagina