Publieke consultatie van de ontwerptoegankelijkheidsregeling voor het bos tussen de sporthal van Kampenhout en het woonparkgebied Rood Klooster

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 8.51 u.
Van woensdag 24 juni tot donderdag 23 juli kan u het ontwerp van toegankelijkheidsregeling inkijken voor het bos tussen de sporthal van Kampenhout en het woonparkgebied Rood Klooster, gelegen op het grondgebied van Kampenhout (kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, nrs. 554V en 659A).

Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers en honden in het gebied afgebakend op de kaart die is toegevoegd als bijlage.

Het ontwerp van toegankelijkheidsregeling kan ingezien worden in het gemeentehuis, dienst omgeving (Gemeentehuisstraat 16, Kampenhout), elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Door de geldende veiligheidsmaatregelen kan u alleen op afspraak terecht voor inzage.

U kan een afspraak maken via:

De publieke consultatie loopt van 24 juni 2020 tot en met 23 juli 2020. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren over het ontwerp van toegankelijkheidsregeling gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven of via mail op aves.vbr.anb@vlaanderen.be.