Aanvraag evenementen (Eaglebe)

Wens je een evenement te organiseren? Wil je daarbij tijdelijk het openbaar domein innemen, zoals bij een buurtfeest, een fietswedstrijd, … ? Of organiseer je een concert, optreden, fuif, … en wil je de muziek toch wat langer of luider spelen dan de opgelegde normen? Dan heb je een toelating nodig.

Die toelating vraag je via het online platform Eaglebe aan. Daarnaast moet je ook een veiligheidsdraaiboek indienen (zie hieronder).

Klik hier om naar Eaglebe te gaan!

Voorwaarden

 • De toelating wordt aangevraagd door de organisator van het evenement.
 • Het evenement moet in Kampenhout plaatsvinden.
 • Vergeet niet om jouw aanvraag 8 weken op voorhand in te dienen! Anders kan het zijn dat jouw evenement niet tijdig goedgekeurd wordt.
 • Bij een eerste aanvraag moet je je vooraf registreren.

Veiligheidsdraaiboek

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde, samen met o.a. de politie en brandweer, een sjabloon voor een veiligheidsdraaiboek. Dat kan voor allerhande evenementen gebruikt worden.

Dit uniforme veiligheidsdraaiboek heeft als voordeel dat de veiligheidsdiensten snel de nodige info over een evenement kunnen vinden. Daarnaast heb je als organisator ook meteen een document dat gebruiksklaar is voor je evenement.

Wat is een veiligheidsdraaiboek?

Een veiligheidsdraaiboek is een gedetailleerd plan dat richtlijnen en procedures bevat om de veiligheid te waarborgen in uiteenlopende situaties. Het omvat onder andere de contactgegevens, plannen, procedures, enzovoort.

Voor welk evenement dien je een draaiboek aan te maken?

Eigenlijk zou je best voor elk evenement een beperkt draaiboek maken zodat je weet hoe je moet reageren op onverwachte risico’s, bv. wie je moet verwittigen als er iemand gewond raakt of er brand uitbreekt.

Voor een aantal evenementen is een veiligheidsdraaiboek vanaf heden verplicht:

 • ieder evenement waarop meer dan 500 bezoekers verwacht worden;
 • (jeugd)fuiven;
 • muziekevenementen die buiten plaatsvinden;
 • markten en braderieën;
 • alle evenementen van het lokaal bestuur;
 • alle evenementen waarvoor dat door de evenementendienst gevraagd wordt.

Van wie verwachten we GEEN veiligheidsdraaiboek:

 • eetdagen, schoolfeesten en buurtfeesten (wel aangeraden);
 • organisatoren die met een professionele veiligheidscoördinator werken.

Meer info

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Contacteer ons via cultuur@kampenhout.be.

Deel deze pagina