Europese verkiezingen

Voor wie ?

Niet-Belgen binnen de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen mits registratie. Zij kunnen hun stem niet uitbrengen voor de verkiezingen van het Vlaams parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zij dienen zich voor 28 februari 2019 te registreren in de bevolkingsdienst van het gemeentehuis. 

Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen op 26 mei 2019.

 

Voorwaarden

Wie kan voor welk parlement kiezen?

 

  Belgen EU-onderdanen Niet-EU-onderdanen
Vlaams Parlement JA NEEN NEEN
Kamer van Volksvertegenwoordigers JA NEEN NEEN
Europees parlement JA JA, mits registratie NEEN

Hoe aanvragen ?

Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie

  • moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
  • moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van hun gemeente
  • mogen niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Procedure

U moet zich registreren voor 28 februari 2019. Het inschrijvingsformulier kunt U op deze pagina downloaden of afhalen en invullen in de bevolkingsdienst van het gemeentehuis of U kunt uw aanvraag per brief indienen. Wanneer U dit formulier heeft ingevuld en binnengeleverd in het gemeentehuis dan krijgt U een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en U zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Indien geweigerd, kunt U nog een beroep instellen. Hoe dat moet, leest U in de aangetekende brief die U zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.

Indien aanvaard, zal U een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 26 mei 2019. U moet dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.

Opgelet: Registreerde U zich reeds in het verleden hiervoor en voldoet U nog steeds aan de voorwaarden? Dan hoeft U zich niet opnieuw te registreren.

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. In Kampenhout gebeurt het stemmen digitaal. Meer info over het digitaal stemmen vindt u hier.

Alle stembureaus bevinden zich in de sporthal van Kampenhout, Zeypestraat 26.

Als je niet kunt gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Meer info vindt u hier.

Alle informatie over de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u hier

Afhandeling