Telraam

Op 20 locaties in Kampenhout installeerden we Telraam-sensoren. Het doel van het Telraam-project is om een beter zicht te krijgen op de verkeersstromen in onze gemeente. Die informatie is nuttig voor verschillende doeleinden:

  • Verkeersveiligheid: door het monitoren van verkeersstromen kunnen we knelpunten vaststellen en maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren.
  • Verkeersplanning: dankzij de verzamelde data kunnen we weloverwogen beslissingen over verkeersbeheer en infrastructuurprojecten nemen.

Met een Telraam brengen we het verkeer in een bepaalde straat in kaart met een volautomatische teller. Het apparaat wordt opgehangen aan een raam met zicht op de straat en telt niet alleen het aantal auto’s, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer, maar ook de gemiddelde snelheid van de auto’s. In combinatie met het Mobilize-platform van Cegeka krijgen we zo ook een zeer goed beeld van de ‘V85’, de snelheid waaronder 85% van de voertuigen zit, in onze Kampenhoutse straten.

Wat meet een Telraam?

Een voorbeeld: in onze gemeente zijn er veel klachten over verkeersoverlast in een bepaalde straat. Met de Telraam-sensoren kunnen we gedetailleerde data verzamelen over de verkeersstromen in die straat, bv. op welke tijdstippen van de dag er veel verkeer is en welk type voertuigen aan de overlast bijdragen. Op basis daarvan zijn gerichte maatregelen mogelijk, zoals snelheidsbeperkingen en stimuleren van alternatieve routes.

Telraam-data

Als inwoner kan je de Telraam-data van de 20 locaties in Kampenhout raadplegen. Daarvoor volg je volgende stappen:

  1. Surf naar www.telraam.net.
  2. Selecteer een specifieke locatie. Door in te zoomen op de kaart kan je de individuele Telraam-locaties in Kampenhout bekijken. Elke sensor wordt als een wegsegment op de kaart weergegeven. Als je daarop klikt, kan je de specifieke gegevens van die locatie bekijken.
  3. Bekijk de gegevens. Als je op een locatie klikt, verschijnt er een pop-up of opent er een paneel met gedetailleerde informatie over die specifieke locatie. Je ziet dan o.a. verkeerstellingen, types voertuigen, snelheid, en tijdstippen van de metingen.
  4. Je kan ook filters gebruiken om bepaalde types verkeer te selecteren of om gegevens uit specifieke periodes te bekijken.

Heb je vragen? Contacteer ons via mobiliteit@kampenhout.be. De tellingen lopen nog tot en met 31 december 2024.

Deel deze pagina