Subsidie voor een compostvat, compostbak of wormenbak

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop.

Wie een compostvat, een compostbak of een wormenbak koopt, kan een subsidie aanvragen. Contacteer de milieudienst voor meer info.