Toelage buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Er is sprake van een buurtfeest als minstens 15 naburige huizen en minstens 50 personen van een zelfde buurt zich organiseren. Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk en heeft een openbaar karakter.

Per buurt kan maar één aanvraag per jaar goedgekeurd worden.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, geeft de gemeente per buurtfeest een toelage van 100 euro.

Hoe aanvragen ?

U vraagt de toelage aan door het online 'aanvraagformulier evenementen Kampenhout' in te vullen.