Kastelen

Kampenhout speelde door de eeuwen heen een belangrijke rol binnen het hertogdom Brabant (Hoofdmeierij Campenhout). In de loop der tijd zijn er heel wat kastelen en heerlijkheden gebouwd. Een deel daarvan bestaat vandaag nog steeds en wordt regelmatig opengesteld voor het publiek, bijvoorbeeld op Open Monumentendag.

 • Ten Opstal

  Ontstaan als de heerlijkheid "Obstalle", afhankelijk van het leenhof van Ukkel. Oorspronkelijk was het een pachthof dat ingevolge vele verbouwingen haar huidige vorm heeft gekregen. Het was in de 16de en 17de eeuw eigendom van de familie t´Serclaes. Nu is het een kasteel met brede, gedeeltelijk gedempte ringgracht, bewoond door de familie Vanderkelen. 
  Ligging: Hutstraat

 • Ter Balkt

  Oorspronkelijk een hoeve met watermolen gebouwd door de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Nu een complex van vier vleugels rondom een binnenplaats waar de Molenbeek onderdoor stroomt. Ingevolge de restauratie van 1912, door de familie Witman, kreeg het gebouw meer het uitzicht van een kasteel. Met gerecupereerd materiaal werden er ook oude jaartallen ingemetseld die geen betrekking hebben op dit gebouw. De jongste restauratie in neo-traditionele stijl dateert van 1968-69 door de familie Mertens de Wilmars.
  Ligging: Waterstraat

 • Ter Loonst

  Het middeleeuws hof "Ter Loonst" was eertijds een versterkte hofstede met donjon, omgeven door grachten. Deze vier eeuwen oude woonstede heeft bijna ongeschonden haar erkers, haar eiken stutbalken, haar vensters met dwarshouten of kruisvensters en haar trapgevels bewaard. Ooit verbleef keizer Karel, op doorreis naar Duitsland, hier een drietal dagen. De familie de Changy liet het geheel restaureren onder leiding van professor R.M. Lemaire en het werd als monument geklasseerd.
  Ligging: Terloonststraat

 • Wilder

  Oorspronkelijk eveneens een middeleeuws hof dat afhankelijk was van het feodaal hof van Heverlee. Het huidige kasteel, in classicistische stijl, werd in 1823 opgericht. Omringd door een ruim park met enkele zeldzame oude boomsoorten wordt het momenteel bewoond door de familie de Broqueville. De oude hoeve langs de dubbele platanendreef werd sinds 1990 omgevormd tot secretariaat, cafetaria en de nodige lokalen voor de uitbating van het golfterrein van ongeveer 50 ha. groot. 
  Ligging: Wildersedreef

Deel deze pagina