Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA.

Het principe van wijk-werken is bijna hetzelfde als bij de PWA: de bedoeling is dat werkzoekenden die niet meteen aan een job kunnen geraken, ingezet worden bij bepaalde activiteiten of taken. De aanbieders van klusjes zijn privépersonen, niet commerciële verenigingen, vzw’s en lokale overheden. Zij betalen hiervoor 7,45 euro per uur.

Met dit systeem helpen we langdurig werkzoekenden die moeilijker of niet meteen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld fysische of psychische beperkingen.
Dankzij wijk-werken leren zij bij, hebben zij sociaal contact en kunnen zij bovenop hun stempelgeld nog iets kleins bijverdienen.

Wat is het verschil met PWA?

Het maximum aantal werkuren is minder in het nieuwe systeem van wijk-werken.
Nu kunnen de wijk-werkers maximum 60 uur per maand actief bezig zijn. Anderzijds is er geen minimum aantal uren meer.

Een andere belangrijke wijziging is dat nieuwe toetreders maar 6 maanden tot 1 jaar mogen wijk-werken. Nadien moeten zij doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Vroeger bij PWA was dit onbeperkt in tijd. Er is wel een overgangsregel waarbij iedereen die onder het oude systeem werkte, onbeperkt actief mag blijven voor wijk-werken.

Alle wijk-werkers moeten uiteraard wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Als de VDAB hen contacteert of uitnodigt, moeten ze daarop ingaan. Wijk-werken is altijd ondergeschikt.

Wanneer komt u in aanmerking?

Eerst komen de mensen die vroeger onder het PWA-systeem hebben gewerkt in aanmerking. Daarnaast zijn het VDAB en het OCMW die bepalen welke personen bij ons terechtkomen. Zij schatten tijdens hun gesprekken in of wijkwerken op dat moment het meest haalbare is voor die persoon.

Daarnaast moeten we ook wel rekening houden met het ‘contingent’ van 7291. In Vlaanderen mogen in het wijk-werk systeem maar 7291 mensen tegelijk aan de slag zijn. Vanaf het moment dat die limiet bereikt is, kan er tijdelijk niemand meer toegelaten worden. 

Meer info

In Kampenhout heeft de bemiddelaar wijk-werken elke vrijdag zitdag in het Godshuis (Dorpsstraat 9, Kampenhout) van 9 tot 12 uur. 

Deel deze pagina