Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Hoe aanvragen ?

U kan een attest van reistoelating minderjarig kind:

  • heel eenvoudig HIER rechtstreeks online aanvragen met uw eID. U hebt hiervoor een kaartlezer of de app' Itsme' nodig. 
  • Eén van de ouders of voogd kan het attest opvragen bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak via bevolking@kampenhout.be of 016 65 99 41.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.