Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
  • een gemeenschappelijke inschrijving hebt in de gemeente van ondertekening (voor Belgen).

Hoe aanvragen ?

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijk samenwonen af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gezamenlijke woonplaats. U maakt hiervoor best een afspraak.

 

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring opgesteld op de dienst burgerlijke stand. Hij/zij betaalt de kosten van bekendmaking door de deurwaarder bij de andere partner
  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners.

Reglement

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.
  • als er bijkomende documenten nodig zouden zijn, deelt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand u dit mee