Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Pasfoto's maken in het gemeentehuis

Als u een pasfoto nodig heeft, hoeft u niet langer naar de fotograaf te lopen. U kan die voortaan ook in het gemeentehuis laten maken. Achter de glazen deur van de inkomhal staat een pasfotocabine. Stap voor stap toont de machine wat u moet doen om pasfoto's te krijgen. De cabine beschikt over automatische correctiesoftware die ervoor zorgt dat de foto's voldoen aan de normen. Voor 6 euro krijgt u 6 pasfoto's (breng gepast geld mee).

Hoe aanvragen ?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
  • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Kostprijs

Normale procedure (E, E+, F en F+): 21 euro

Normale procedure (A, B, C, D en H): 24 euro

Spoedprocedure (aflevering na 2 dagen in de gemeente): 107 euro

Extreme spoedprocedure (aflevering na 1 dag in de gemeente): 161 euro

 

Documenten voor vreemdelingen:

Attest immatriculatie: 6 euro

Identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar: 1 euro 

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's