Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • Voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen ?

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Kostprijs

1e exemplaar voorlopig rijbewijs: 25 euro

vernieuwing voorlopig rijbewijs: 25 euro

Wat meebrengen?

  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee en het aanvraagformulier (afgeleverd door het examencentrum).
  • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Pasfoto's maken in het gemeentehuis

Als u een pasfoto nodig heeft, hoeft u niet langer naar de fotograaf te lopen. U kan die voortaan ook in het gemeentehuis laten maken. Achter de glazen deur van de inkomhal staat een pasfotocabine. Stap voor stap toont de machine wat u moet doen om pasfoto's te krijgen. De cabine beschikt over automatische correctiesoftware die ervoor zorgt dat de foto's voldoen aan de normen. Voor 7 euro krijgt u 6 pasfoto's (breng gepast geld mee).