Hygiëneattest

Het hygiëneattest bevestigt dat je zaak voldoet aan de hygiënische eisen. Je vraagt het attest aan:

 • bij de opening van een nieuwe zaak:
  • in een nieuwbouw
  • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak:
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
  • als de bestemming is gewijzigd
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Zolang je geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Hoe aanvragen ?

Je vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van je horecazaak aan in de gemeente waar je zaak ligt.

Deel deze pagina